Kategorie

Do czego służy niszczarka?

Autor     lis 7, 2019     Wszystkie , Sprawy biurowe    0 Komentarzy
To, do czego służy niszczarka, zależy od jej rodzaju i okoliczności, w jakich jest wykorzystywana....
Biuronimo.pl
Do czego służy niszczarka?

To, do czego służy niszczarka, zależy od jej rodzaju i okoliczności, w jakich jest wykorzystywana. Dostępne są niszczarki domowe, biurowe i wyspecjalizowane, które zaspokajają różne potrzeby. Mogą służyć równie dobrze do niszczenia pojedynczych kartek, jak i do rozczłonowania całych pakietów dokumentów w jednej chwili. Te najbardziej zaawansowane pozwalają na zniszczenie nawet płyt CD i zalaminowanych dokumentów. Czy jednak jest to urządzenie niezbędne? 

Do czego służy niszczarka?

Jak zostało wspomniane, niszczarka służy do niszczenia dokumentów i innych nośników danych. Ktoś mógłby podnieść argument, że można to zrobić w inny, niewiążący się dodatkowymi kosztami sposób - np. ręcznie. Jedynie z pozoru jest to prawda. Nadto zniszczenie zniszczeniu nierówne. Korzystanie z dobrej jakości niszczarki daje gwarancję, że danych ze zniszczonych dokumentów nie będzie można odczytać. Pozwala również na zaoszczędzenie czasu, który trzeba by przeznaczyć na samodzielne zniszczenie dokumentów. O ile można się podjąć takich działań w zaciszu domowym w stosunku do pojedynczych dokumentów, o nieznaczącej treści, o tyle trudno to sobie wyobrazić w odniesieniu do stosów dokumentacji, zawierających dane wrażliwe, zgromadzonych przez firmy czy instytucje. Nadto, to do czego służy niszczarka, uzależnione jest od poziomu jej zaawansowania. Te profesjonalne, potrafią dokonać defragmentacji całych zestawów dokumentacji- również tych spiętych zszywkami, spinaczami lub zbindowanych. Poradzą sobie również ze zniszczeniem płyt CD lub kart pamięci. Wykonanie tych czynności na własną rękę byłoby znacznie utrudnione i czasochłonne.

Niszczarka a RODO

Nawiązując do wspomnianych danych wrażliwych, nieodzowne jest podkreślenie konsekwencji wynikających z tzw. RODO - Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które obowiązuje już od 25 maja 2018 roku. Nakłada on cały szereg obowiązków na wszystkich, przetwarzających dane osobowe, wyznaczając również standardy w zakresie niszczenia dokumentów. Statuuje je tzw. norma DIN, różnicując je w zależności od rodzaju przechowywanych danych i poziomu ich ochrony. Dla danych o szczególnym stopniu wrażliwości, takich jak dane osobowe czy poufne, określone są wymagane przez prawo stopnie defragmentacji zawierających je dokumentów- od poziomu P3 do P5. Efekt taki jest trudny do osiągnięcia z pominięciem użycia niszczarki. RODO przewiduje też wysokie kary finansowe za niepodporządkowanie się jego regulacjom. Znacznie przewyższają one koszt zakupu niszczarki, wynosząc nawet do 4% obrotu firmy, uzyskiwanego w ciągu roku lub do wysokości 20 000 000 euro. 

Podsumowując

Wspomniane wyżej efektywność w procesie dokonywania defragmentacji m.in. dokumentów oraz wymogi, stawiane przez prawo wskazują na nieodzowność niszczarki w każdej firmie. Jest to inwestycja, która pozwala na oszczędzenie czasu, a co za tym idzie- pieniędzy. Daje też gwarancję zgodności stosowanych standardów z prawem, poprzez zapewnienie określonych przez nie poziomów bezpieczeństwa danych wrażliwych. Jest to niezwykle istotne wobec ewentualnych konsekwencji ich niedochowania.

Powiązane produkty

Wstaw komentarz

Imię: *
E-mail: * (niewidoczny)
Strona WWW: (URL z http://)
Komentarz: *
Wpisz kod