Kategorie

Wyprawka szkolna 2019

Autor     sie 1, 2019     Wszystkie , Artykuły szkolne    0 Komentarzy
Wyprawka szkolna 2019

Wyprawka szkolna 2019 to świadczenie w ramach programu „Dobry start", dofinansowanie edukacji polskich dzieci, poprzez przyznanie jednorazowego wsparcia w wysokości 300 złotych na każde dziecko, które rozpoczyna rok szkolny. Jest realizowane niezależnie od dochodów gospodarstwa domowego. Rządowy projekt został wprowadzony w 2018 roku. W tym roku skorzysta z niego 4,6 miliona uczniów.

Kto może wnioskować o świadczenie?

Program obejmuje dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i średnich do ukończenia 20.roku życia, lub w przypadku osób niepełnosprawnych do 24. roku życia. Pomoc pieniężna nie jest przeznaczona dla dzieci, które uczęszczają do przedszkola albo realizującą roczne przygotowanie przedszkolne w ramach szkoły zerowej. Program Dobry Start nie jest przeznaczony dla studentów. Wnioski powinny być składane przez rodziców, opiekunów prawnych, faktycznych lub pełnoletnich uczniów, którzy nie są na utrzymaniu rodziców, mają przyznane alimenty. W przypadku, gdy rodzice są rozwiedzeni, świadczenie otrzymuje osoba opiekująca się dzieckiem. Jeśli występuje opieka naprzemienna, opiekunowie mogą ubiegać się o podzielenie kwoty. Od 1 sierpnia 2019 r. weszły nowe zasady przyznawania świadczeń, mogą je otrzymać także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Wyprawka szkolna 2019 - kiedy i gdzie składać wniosek?

Prawidłowo wypełnione dokumenty powinny zostać złożone w terminie od 1 lipca drogą elektroniczną, od 1 sierpnia drogą tradycyjną, do 30 listopada. Wnioski można złożyć w tych samych instytucjach, co dokumenty o świadczenie wychowawcze 500 plus:

  • poprzez bankowość elektroniczną,
  • za pomocą platformy [email protected],
  • w urzędzie miasta lub gminy,
  • w miejscowym ośrodku pomocy społecznej,
  • miejscach dodatkowo wyznaczonych przez lokalne władze,
  • w powiatowych centrach pomocy rodzinie - w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Kompletne dokumenty oddane w lipcu i sierpniu będą rozliczone maksymalnie do końca września 2019 roku. Osoby, które złożyły wnioski w późniejszym czasie, na pieniądze będą musiały poczekać do dwóch miesięcy. Decyzja będzie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail składającego wniosek, lub dostępna do odbioru w punkcie, w którym złożono dokumenty. Brak wydania decyzji administracyjnej ma na celu przyspieszenie procesu otrzymywania wsparcia.

Beneficjenci 300 plus będą mogli zdecydować, o formie wypłaty zasiłku:

  • korzystając z przelewu na konto bankowe,
  • otrzymując przekaz pocztowy,
  • odbierając pieniądze w kasie urzędu.

Na co wykorzystać świadczenie?

Pieniądze uzyskane dzięki programowi „Wyprawka szkolna 2019", pomogą w zaopatrzeniu uczniów w niezbędne przybory szkolne, podręczniki, tornister, strój na wychowanie fizyczne lub obuwie na zmianę. Tak jak w programie 500 plus, zakupy nie będą rozliczane. Wsparcie w postaci 300 plus nie jest wliczane do dochodu, nie jest brane pod uwagę przy wyliczaniu prawa do innych pomocowych świadczeń. Nie podlega egzekucji komorniczej.

Powiązane produkty

Wstaw komentarz

Imię: *
E-mail: * (niewidoczny)
Strona WWW: (URL z http://)
Komentarz: *
Wpisz kod